Dialezing - De geschiedenis van 900 jaar Papendrecht

In het kader van Papendrecht 900 wordt op dinsdag 15 februari 2005 een dialezing gehouden in zalencomplex De Palm vanaf 20.00 uur. De lezing wordt verzorgd door de Historische Vereniging West-Alblasserwaard in samenwerking met een werkgroep, bestaande uit mevrouw H.W.G. van Blokland-Visser en de heren Ph. de Koning, A.H. van Dijk, C. van der Esch en R.H. Boele.

De werkgroepleden zijn druk bezig met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat het een interessante avond wordt. Een avond waarbij onderwerpen aangesneden worden als de prehistorie, de Romeinse tijd, de grote ontginning, bedijking, Middeleeuwen, dijkdoorbraken, middelen van bestaan, ontwikkeling van het landschap, de verhouding met Dordrecht, verkeer en vervoer, kerkelijke situatie, oude Papendrechtse geslachten en het gemeentewapen met 3 molens.

Mochten er lezers zijn die denken nog aanvullend materiaal te kunnen aandragen dan hoopt de werkgroep dat zij contact met hen opnemen via tel.: 078-6153618.

De toegang van de dialezing is gratis. Zie ook www.hv-wa.nl

Terug naar overzicht evenementen