Activiteiten Willem de Zwijger College Papendrecht 900

Willem de Zwijger College - 900 jaar Papendrecht In het kader van het 90- jarig bestaan van Papendrecht organiseert het Willem de Zwijger Collge een aantal leuke activiteitenten bate van het goede doel. De schoolleiding heeft onlangs aan de burgemeester van Papendrecht gevraagd om te bepalen welk goede doel dit zal zijn. De keuze is daarbij gevallen op de Stichting "Papendrecht 900". Deze stichting is namelijk mede-initiatiefnemer van de "Special Olympics", een regionale sportdag voor geestelijk gehandicapten. Deze sportdag zal in Papendrecht worden gehouden. Een aantal sportverenigingen werkt hier aan mee. Het is een intensief traject, waar veel begeleiding, organisatie en kosten aan verbonden zijn. Gelden die onze school inzamelt, gaan via de stichting naar dit doel.

Wat zijn de plannen?

Maandag 7 t/m vrijdag11 maart 2005
"Pringles verkoopactie"
De hele week verkopen de leden van de leerlingenraad Pringlesbussen tijdens de ochtendpauze- en lunchpauze-uren. In de foyer wordt een verkooppunt ingericht, daarbij komt de vertrouwde Pringlesboot weer tevoorschijn.

Dinsdag 22 maart 2005.
"Domino-day Papendrecht: Lenteopening Papendrecht 900 jaar"
Een groep van 24 leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo van het Willem de Zwijger College en enkele docenten gaan in het theater De Willem bouwen aan een groot dominopatroon. Het bouwen (+ 45.000 stenen!) zal 3 dagen in beslag nemen: zondag 20 , maandag 21 en dinsdag 22 maart. De organisatie van het geheel wordt ondersteund door Weijers Dominoproductions (o.a. bekend van domino-day). Op dinsdag 22 maart zal om 17.00 uur de eerste steen worden aangetikt en dan…………… De kaartverkoop voor dit unieke evenement start binnenkort.

Dinsdag 26 april
l"Meesterwerken"
Een expositie van "Meesterwerken" Beeldende kunst door docenten en leerlingen. De meesterwerken dragen onder meer het thema "Papendrecht 900 jaar". Er komt een speciale openingsact en nadat je de gelegenheid hebt gehad om de diverse kunstwerken te bekijken volgt er nog een uitdagende wedstrijd waarbij veel moet worden geïmproviseerd. (vooral door docenten!) Doe hier aan mee…..want uiteindelijk is het allemaal voor het goede doel! Enkele 5-havoleerlingen zullen jou deze week benaderen om jouw medewerking te vragen. Nadere informatie vind je een dezer dagen in het postvak.

Vrijdag 10 juni
"Actie met de Pringlesboot"
De Pringlesboot gaat weer te water. Daarbij wordt een interessante prijsvraag georganiseerd. Dit plan moet nog verder worden uitgewerkt. We houden jullie op de hoogte.

Half oktober 2005
"Talentenjacht"
Podiumkunsten door leerlingen en docenten. Iedereen kan meedoen! Heb je talent en wil je iets ten gehore brengen doe dan mee. De aanmelding zal waarschijnlijk nog vóór de zomervakantie plaatsvinden.

vrijdag 11 november 2005
"Actiedag + schoolfeest"
Allerlei activiteiten vinden die dag plaats in het kader van het goede doel. (sponsorloop, spelletjes, karaoke, computergames e.d.) 's Avonds hebben we een schoolfeest met een bekende dj of artiest.

Wil je meer weten?

- Pringlesverkoop > leerlingenraad en Jary de Hon
- Domino-evenement > Frans Welschen
- Meesterwerken > Joop Hartog
- Pringlesboot > Jary de Hon
- Talentenjacht > Remco van Voorst
- Actiedag/schoolfeest > Frans Welschen

Terug naar overzicht evenementen