Papendrecht 900 tafeltennistoernooi (senioren)

In het kader van de viering van het 900 jaar bestaan van de Gemeente Papendrecht organiseert de tafeltennisvereniging TTV Papendrecht twee tafeltennistoernooien in de gymzaal De Kooy aan de Pieter Zeemanlaan no. 39.
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website www.nttb.nl/papendrecht
Hier vindt u een inschrijfformulier voor aanmelding.

Naam:
“Papendrecht 900 tafeltennistoernooi“

Data:
Senioren zaterdag 21 mei 2005

Zaal
Gymzaal De Kooy, Pieter Zeemanlaan 39 te 3356 BR Papendrecht
Telefoonnummer zaal 06 – 2626 63 22
Of kijk op onze homepage : www.nttb.nl/papendrecht

Organisatie
Toernooicommissie TTV Papendrecht:
Jan Tillemans en Hanno van Sintmaartensdijk

Aanvangstijden
Op beide dagen wordt er om 09.00 uur gestart.
Indien een bepaalde licentie later kan starten wordt u hierover ruim op tijd geïnformeerd. In verband met de organisatie wordt u dringend verzocht tijdig, dus minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
De eindtijd van beide toernooidagen zal tussen 17.00 en 18.00 uur liggen.

Tafels
Er wordt gespeeld op maximaal 6 tafels

Deelname
Inschrijving staat open voor alle leden van de TTV Papendrecht en alle inwoners van Papendrecht met enige tafeltenniservaring.
Het toernooi is niet bedoeld voor ongeoefende sporters die eens kennis willen maken met de tafeltennissport.

Klasse-indeling
Senioren
Licenties : D - E - F - G - H volgens onderstaande indeling:
H: Tot 6e klas <85%
G: 6e klas >85% ;5e klas <85% ;4e klas <50%
F: 5e klas >85% ;4e klas >50% ;3e klas <85%
E: 3e klas >85% ;2e klas <85% ;1e klas <50%
D: 1e klas >50% en hoger
Dit alles onder voorbehoud van voldoende deelnemers per groep.

Speelwijze
Er worden eerst meerkampen ( minimaal een 5-kamp ) gespeeld en daarna, afhankelijk van het aantal deelnemers, vervolgrondes en finales.
Het volledige schema is op de toernooidag beschikbaar.

Inschrijving
Inschrijving is alleen mogelijk onder vermelding van de klasse waarin men deze voorjaarscompetitie heeft gespeeld én de daarin behaalde resultaten. Heeft u dit voorjaar geen competitie gespeeld, maak dan een reële schatting van uw niveau.
Inschrijving bij voorkeur digitaal via het formulier op de website www.nttb.nl/papendrecht
Indien dit problemen oplevert mag men zich ook telefonisch aanmelden bij: Jan Tillemans tel. 078 – 615 4897
of Hanno van Sintmaartensdijk tel. 078 – 615 7604

Inschrijfgeld
Deelname aan het toernooi is gratis

Sluitingsdatum
Senioren: maandag 16 mei 2005 of zodra een maximaal aantal deelnemers is bereikt.
Jeugd: maandag 23 mei 2005 of zodra een maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Prijzen
3 prijzen per klasse.

Prijsuitreiking
Direct na de laatste finales.

Deelnemers
Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn inschrijving.
Inschrijving houdt tevens in dat men akkoord gaat met eventuele samenvoeging van licenties dan wel klassen.

Sportkleding
Het dragen van sportkleding is verplicht.
Witte shirts en witte shorts zijn verboden.
Het is verboden de zaal te betreden op schoenen waarvan de zolen op de vloer afgeven.
Men dient zijn eigen tafeltennisbat mee te nemen.

Algemeen
De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor zoals omschreven in de toernooi- en wedstrijdregels van de N.T.T.B..
De TTV Papendrecht doet haar best om van dit Papendrecht 900 toernooi een bijzonder evenement te maken.

Terug naar overzicht evenementen