Geschiedenis van 900 jaar Papendrecht - deel 2

Op dinsdag 15 november zal de Historische Vereniging West-Alblasserwaard een vervolglezing geven op de lezing die eerder dit jaar op 15 februari is gegeven.
Toen zijn een aantal algemene aspecten van de geschiedenis van Papendrecht aan de orde gekomen. Op de 2e lezing op 15 november zullen een aantal onderwerpen meer uitgediept worden die allen te maken hebben met de boeiende ontstaansgeschiedenis van het dorp Papendrecht. Vooral zal aandacht gegeven worden aan Papendrecht ‘’buitendijks’’ en Papendrecht ‘’ondergronds’’. Een van de sprekers is de bekende Papendrechse amateur-archeoloog Cees van der Esch . Hij zal aan de hand van vele voorbeelden van oudheidkundige vondsten laten zien dat Papendrecht een interessante bewoningsgeschiedenis heeft gekend. Ook zal hij aandacht besteden aan recente vondsten die gedaan zijn in de grote bouwput van het nieuwe winkelcentrum de Meent.

De onderwerpen voor de lezing zijn:
-archeologische opgravingen
-de vele dijkdoorbraken door de eeuwen heen
-de riviervisserij
-de scheepsbouw
-andere middelen van bestaan

Sprekers zijn;
Flip de Koning , Jan van der Esch , Cees van der Esch en Arie van Dijk

Grote zaal van DE PALM te Papendrecht
Dinsdag 15 november
Aanvang: 8:00 uur
Entree : gratis . Naloop : vrije gift

Terug naar overzicht evenementen